There were 1,251 press releases posted in the last 24 hours and 424,640 in the last 365 days.

Økologi: 99,7% af danskerne køber det

KøBENHAVN, DANMARK, November 30, 2023 /EINPresswire.com/ -- Den højeste andel af økologiske produkter købes i frugt- og grøntafdelingen: 29%. Længere nede ligger mejeriprodukter (19 %) og dagligvarer (17 %).

Dette blev diskuteret i København under et arrangement arrangeret af Made in Nature, CSO Italiens program til fremme og oplyse om økologisk frugt og grønt. Programmet er finansieret af Den Europæiske Union.

Alle danskere køber økologisk (99,7%). Det er det overraskende tal, som Carsten Ahrenfeldt, markedschef i Økologisk Landsforening, den førende sammenslutning af økologiske landbrug, avlere og forbrugere, offentliggjorde under arrangementet "Organic Fruits and Vegetables in Organised Retail: Where are we now", som fandt sted for et par dage siden i København og samtidig online i Italien, Frankrig og Tyskland.

Arrangementet var organiseret af Made in Nature, programmet til fremme af og information om økologisk frugt og grønt i de 4 europæiske lande, implementeret af CSO Italien og finansieret af EU. Følgende virksomheder deltager også i projektet: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel og Verybio

Danskerne køber altså økologisk, og denne tendens går på tværs af alle aldre og segmenter af befolkningen: familier med børn under 8 år eller over 8 år; unge familier (18-39 år) uden børn; voksne familier uden børn (40-54 år) ældre par eller ældre singler (+55 år) uden børn. Kort sagt, ifølge data fra Økologisk Landsforening er forbruget af økologiske produkter tidløst.

Sortimentet af økologiske produkter anses for at være vigtigt og endnu vigtigere for den yngre generation (især aldersgruppen 18-34 år).

Når danskerne vælger et salgssted, lægger de først og fremmest vægt på de gode tilbud (46%), den gode beliggenhed, tæt på hjemmet eller arbejdet (41%), sortimentets fuldstændighed og dybde (39%), tilstedeværelsen af frisk frugt, grønt og brød (36%), men også faciliteter, såsom parkering (19%) eller mindre håndgribelige værdier, såsom medarbejdernes høflighed og professionalisme (19%) og ventetiden ved kassen (18%).

Den højeste andel af økologiske produkter findes inden for frugt og grønt med 29%; længere nede ligger mejeriprodukter med 19% og dagligvarer med 17%. Frugt og grønt er en vigtig trafikdriver, som i langt højere grad end f.eks. mejeriprodukter leder de danske forbrugere hen til salgsstedet.

Sidst, men ikke mindst, på trods af de vanskelige tider rundt om i verden, er den danske forbrugertillid på vej op.

"Købet af økologisk frugt og grønt," sagde Elisa Macchi, direktør for CSO Italien, "i første kvartal af 2023 viste et fald på 7% i forhold til 2022. "Det skal dog bemærkes," fortsatte Elisa Macchi, "at antallet af husstande, der køber økologiske produkter, ikke har været faldende i flere år. Det, der falder, er den mængde, der købes pr. købende familie, hvilket bekræfter, at det er den generelle inflation, der "bider" på forbruget".

Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er udelukkende afsenderens/afsendernes og er ikke udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgans for Forskning (REA)’s officielle holdning. Hverken Den Europæiske Union eller den tildelende myndighed kan holdes ansvarlige herfor.

Renato Pagani
SEC Newgate Italia Srl
+39 335 683 9561
renato.pagani@secnewgate.it