There were 1,838 press releases posted in the last 24 hours and 429,655 in the last 365 days.

Printmix panostaa laadukkaaseen viestintään

Kuva some-kanavista

Viestintää somessa

Viestinnällä kerrotaan yrityksen toiminnasta, tuotteista ja palveluista ja luodaan yrityksen brändiä ja imagoa.

Olemme kertoneet myös aidosti epäonnistumisista tai haasteistamme ja sillä olemme saaneet tuotua viestintään mukaan inhimillisyyttä ja ymmärrystä asiakkailta”
— Mika-Matti Trogen
HELSINKI, UUSIMAA, SUOMI, March 5, 2023 /EINPresswire.com/ -- Markkinointiviestintä on tärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa, koska se auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan, rakentamaan suhteita asiakkaisiin ja lisäämään myyntiä. On tärkeää suunnitella ja toteuttaa tehokkaita markkinointiviestintäkampanjoita, jotka puhuttelevat kohderyhmää ja saavuttavat yrityksen tavoitteet.

Markkinointiviestintä voi sisältää monia eri muotoja, kuten mainontaa, suoramarkkinointia, myynninedistämistä, sponsorointia, tapahtumamarkkinointia, PR-toimintoja ja digitaalista markkinointia. Markkinointiviestintä pyrkii luomaan myönteisen brändikuvan yritykselle ja lisäämään sen näkyvyyttä markkinoilla. Käytännössä kaikki yrityksen viestintä on markkinointiviestintää, mutta etenkin yrityksestä potentiaalisille asiakkaille ja sidosryhmille lähtevä viestintä on markkinointia. Tavoitteena on yleensä herättää kiinnostus ja houkutella asiakkaita ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita.

Viestinnällä kerrotaan yrityksen toiminnasta, tuotteista ja palveluista ja luodaan yrityksen brändiä ja imagoa. Printmix panostaa tähän paljon.
"Eri markkinointikanavia on runsaasti tarjolla ja valitettavasti Printmix ei voi olla kaikissa kanavissa mukana vaan kohdennamme niihin kanaviin, joista meille on eniten hyötyä", kertoo toimitusjohtaja Mika Trogen

Markkinointiviestintä on tärkeää, kun halutaan saada yrityksen palvelut ja tuotteet asiakkaiden tietoisuuteen. Tämän takia viestintä pitää olla hyvin suunniteltua ja mahdollisimman tehokasta.

Digitaalinen viestintä
Erilaisia sosiaalisen median kanavia on runsaasti ja siksi panostamme vain niihin kanaviin, joissa on merkittävästi yrityksen kohderyhmää. Suosittuja ja erittäin toimiviksi havaittuja markkinointikanavia osaltamme ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter ja Google.

Eri kohderyhmät reagoivat erilaiseen viestintään ja siksi oma kohderyhmä on hyvä tuntea tarkkaan. Printmix on perehtynyt huolellisesti eri kanaviin ja näin olemme pystyneet viestintää oikeisiin kanaviin ja valitsemaan kohderyhmää puhuttelevan lähestymistavan.

Aitoa viestintää
Printmixin markkinoinnissa tuorein trendi on aitous. Panostamme myös kuviin, koska kuvien merkitys markkinoinnissa on kuitenkin yhä kiistaton ja ne toimivat parhaiten huomion herättäjänä.
"Olemme kertoneet myös aidosti epäonnistumisista tai haasteistamme ja sillä olemme saaneet tuotua viestintään mukaan inhimillisyyttä ja ymmärrystä asiakkailta", kertoo Mika Trogen

Minkälainen markkinointiviestintä puree meidän asiakkaisiimme?
Etenkin nuoret katsovat paljon videomuotoisia postauksia, joita voi hyödyntää myös markkinointiviestinnässä. Jos kohderyhmä on taas keski-ikää lähestyvää, niin kuin meidän tapauksessamme kuva- ja tekstimuotoinen postaus toimii paremmin.

On tutkittu, että toimiva markkinointiviestintä herättää tunteita ja mielikuvia. Näiden muodostamiseksi tarvitaan huolellisia sanavalintoja, joka kuitenkin sopii yrityksen suuhun ja tukee yrityksen imagoa ja brändiä.
"Printmix tekee juuri omanlaistaan viestintää ja tavoitteena onkin tehdä testien ja kuvien osalta tarkkaa brändimme mukaista ulosantia", kertoo Mika Trogen

Markkinointiviestintä on haastavaa
Markkinointiviestintä on laaja käsite ja se saattaa olla haastava yritykselle. Usein yrityksessä ei ole ammattitaitoa juuri tähän toimialueeseen. Usein itse yrittäjä itse on pääasiassa panostanut tuotekehittelyyn ja tuotantoon. Viestintä on todella aikaa vievää ja saattaa olla muusta työstä pois.
"Koen markkinointiviestinnän mielenkiitoisena, mutta toki samalla haastavana. Printmix panostaa tulevaisuudessa yhä enemmän tälle toimialueelle yhdessä asiakkaidemme kanssa", päättää Mika Trogen

Printmix on toiminut markkinoilla pitkään ja isona toimijana olemme saaneet kokea myös negatiivista viestintää. Tällaisiin viesteihin on vastattu laittamalla asioista faktat nettiin, paikkoihin josta kaikki voivat ne lukea.
Esimerkkejä tällaisista ovat:
- Reklamaatioiden käsittely – Mystrikingly
- Printmixin tarina - Weebly
- Printmix markkinoilla – Google Sites

Yhteydenotto
Meihin voit ottaa yhteyttä rohkeasti kaikissa lehti- ja ilmoitusmyyntiasioissa.
Mika-Matti Trogen
Printmix Oy
+358 10 3196380

Mika-Matti Trogen
METSEK Group Oy
+358103196380 ext.
email us here