There were 1,667 press releases posted in the last 24 hours and 468,225 in the last 365 days.

Teuteuga o Poloaiga mo Faalavelave Tutupu Faafuasei mo le COVID19 ; (Aso 27 Iulai 2020)

SAMOA, July 26 - (OFISA O LE SO’OUPU)-I lana Fonotaga Faapitoa 33 o le Aso Gafua 27 Iulai 2020, na talanoaina ai e le Kapeneta le Pepa PK(20)679 ma faamaonia ai le toe faaauau o le Poloaiga mo Faalavelave Tutupu Faafuasei mo le Covid19, mai le Aso Gafua 3 Aokuso i le Aso 30 Aokuso 2020 faapea ma vaega ua auiliili atu i lalo:

1. Saofa’i a Nuu ma Afioaga Ua tatala le faatinoina o saofa’i a Nuu ma Afioaga i aiaiga ua taua i lalo:

i. Ia tausisia pea puipuiga masani i le va o tagata (social distancing); ii. E faagata le aofaiga o tagata auai i le nā o le 50 paga (couples);

iii. E tapu Malo usu i soo se Saofa’i;

iv. E nā o i latou o loo aumau i Samoa nei e mafai ona auai i saofai, ae e lē faatagaina i latou o loo alala i atunuu mamao.

Le amata faamamaluina o lenei suiga i le Aso Lua 28 Iulai 2020 seia toe iai se isi faaaliga.

E faatumauina pea isi aiaiga o Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuase’i na mua’i tuuina atu.

O lenei faaiuga na faia i lona tulaga faanatinati e tusa ai ma le Vaega 38(1)© o le Faavae o le Malo Tutoatasi o Samoa.

July 28, 2020