There were 780 press releases posted in the last 24 hours and 169,183 in the last 365 days.

Tuyên bố của Tổng bộ Phật giáo Thế giới

Sự chứng nhận chánh thức hợp pháp của Phật Đà

Sự chứng nhận chánh thức hợp pháp của Phật Đà

Hình một: Bản gốc bức thư hàm do tổ chức Interpol quốc tế gửi

Hình một: Bản gốc bức thư hàm do tổ chức Interpol quốc tế gửi

Hình hai: Bản dịch nguyên văn bức thư hàm do tổ chức Interpol quốc tế gửi

Hình hai: Bản dịch nguyên văn bức thư hàm do tổ chức Interpol quốc tế gửi

Để mọi người hiểu rỏ về Tổng bộ Phật giáo Thế giới chúng tôi và H.H. Nam Mô Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật, Tổng bộ Phật giáo Thế giới ra thông báo như sau

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , VIỆT NAM, June 3, 2019 /EINPresswire.com/ --

Để mọi người thật sự hiểu rỏ về Tổng bộ Phật giáo Thế giới chúng tôi và H.H. Nam Mô Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật, Tổng bộ Phật giáo Thế giới đặc biệt ra thông báo như sau:

Thứ nhất, Tổng bộ Phật giáo Thế giới chúng tôi đối với tính xác thực của tuyên bố này, sẽ gánh và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Thứ hai, H.H. Nam Mô Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật đã được Lảnh tụ các đại giáo phái của Phật giáo thế giới, Nhiếp Chính Vương, các vị Đại Hoạt Phật căn cứ chế độ chứng nhận hơn một ngàn năm của Phật giáo để chứng nhận ra xác nhận đích thực là một vị Phật Đà, cũng là duy nhất trong lịch sử Phật giáo đã nhận được sự chứng nhận nhiều nhất, được chứng nhận không phải là địa vị Hoạt Phật, mà là Phật Đà. Trong Phật giáo, không có bất kỳ vị Đại Bồ Tát, Đại Tổ sư, Đại Pháp Vương được phép đặt trên vị trí của Phật Đà cả, Phật Đà là Lảnh tụ tối cao của toàn bộ Phật giáo. Thành tựu về Ngũ Minh của H.H. Nam Mô Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật trong lịch sử Phật giáo là đứng thứ nhất, từ trước đến nay không có vị Thánh Đức nào có thể so sánh được. Vượt ra những quy định trong kinh thư của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Đà không có tri kiến khái niệm phân biệt như tổ sư các Tông các Phái, mà là Phật giáo như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, tất cả tín đồ Phật giáo học tập thọ giáo (được dạy dổ) là phụ thuộc dựa vào nhất đó là Phật Đà!

Thứ ba, Nhiều năm trước, thời gian Khương Phật hãy còn tại Trung quốc, do hoằng dương Phật giáo, kiên trì cho chính nghĩa và công lý đã bị một số công an bức hại, công an đã mượn việc bức hại này để biển thủ chiếm đoạt riêng số lượng lớn thư pháp tranh hội họa do Khương Phật sáng tác, đồng thời mượn dùng hai người tên Lưu Quyên (Liu Juan), Lưu Bá Hành (Lau Pak Hun) ngụy tạo tình tiết lừa đảo cho vụ án, báo cáo lên Interpol quốc tế để truy nã Khương Phật. Nhưng Interpol quốc tế sau khi đã điều tra tỉ mỉ, sự thật chứng minh báo cáo của công an Thẩm Quyến tỉnh Quảng Đông là ngụy tạo bịa đặt, mà sự thật là Khương Phật không có bất cứ hành động ngôn từ nào lừa đảo cả, cho nên Interpol quốc tế trong phiên họp cử hành kỳ thứ 72 vào tháng 10 năm 2008, đã thông qua quyết định hủy lệnh truy nã đối với Khương Phật. Đồng thời, phía Trung quốc đã điều tra phát hiện sự thật là Khương Phật không phạm tội, nên ngày 11 tháng 6 năm 2008 đã chủ động thỉnh cầu Interpol quốc tế hủy lệnh truy nã đối với Khương Phật. Ngày 19 tháng 11 năm 2009 Interpol quốc tế đã phát chuyên hàm (thư đặc biệt) gởi đến Khương Phật, giải thích rỏ ràng toàn bộ quá trình của sự việc, để biết tường tận chi tiết xin vui lòng xem thư do Interpol quốc tế gửi cho Khương Phật.

Thứ tư, Liên quan việc H.H. Nam Mô Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật được chứng nhận công nhận là Phật Đà, cùng với thư hàm Interpol quốc tế về chứng cứ tài liệu việc Khương Phật bị bức hại, xin vui lòng truy cập trực tuyến vào trang web: https://ibsahq.org/buddha-en. Tổng bộ Phật giáo Thế giới dựa vào giáo lý của H.H. Nam Mô Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật làm căn bản để học hỏi thực hành giáo huấn của Phật, hướng dẫn Phật tử trên toàn thế giới tu học Phật Pháp, để mọi người trở thành người tốt vô vị kỷ, lợi tha (làm lợi ích cho tất cả chúng sinh), tuân thủ pháp luật, cống hiến cho xã hội, cuộc sống gia đình được hạnh phúc, để tiến đến chứng ngộ được Pháp Tánh Chân Như, đạt thành tựu để giải thoát.

Tổng bộ Phật giáo Thế giới.

Huỳnh Thiếu An
Universal Enlightenment Association
+84 91 862 90 84
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter