There were 1,673 press releases posted in the last 24 hours and 467,830 in the last 365 days.

Invest For Better rozszerza program inwestycyjny oparty na sprawdzonych wartościach na Europę

Ekspansja europejska Finansowana przez Climate Finance Fund; BETTER FINANCE na replikację modelu we Francji, Niemczech, Polsce i Hiszpanii

BOSTON, USA, September 19, 2023/EINPresswire.com/ -- W następstwie dorocznego Narodowego Dnia Inwestycji na rzecz Lepszego, który odbędzie się 15 września, Invest for Better, organizacja non-profit działająca na podstawie statutu 501(c)(3), która daje kobietom pewność siebie, umiejętności i zachętę, których potrzebują, aby przejąć kontrolę nad swoimi aktywami i wykorzystać je do wpływania na rzeczy, na których im zależy, ogłosiła rozszerzenie swojego programu we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Polsce. W związku z rozszerzeniem programu, Aktywuj swoje pieniądze: inwestuj, aby pomnażać swoje bogactwo i budować lepszy świat, którego autorką jest współzałożycielka Invest for Better Janine Firpo, zostanie wydana w lokalnych wersjach językowych w tych czterech krajach.

Invest for Better zapoczątkowało ruch w kierunku lepszego systemu finansowego skupiającego się na inwestowaniu zgodnym z wartościami, czyli strategii kładącej nacisk na dostosowywanie osobistych wartości do wyborów bankowych i finansowych, bez utraty zysków. Invest for Better oferuje programy i zasoby dla kobiet, w tym kręgi inwestycyjne prowadzone przez rówieśników, których celem jest zwiększenie zaufania inwestycyjnego poszczególnych osób i budowanie zaufanej społeczności wsparcia. Do chwili obecnej w programie Invest for Better Circles wzięło udział ponad 1000 kobiet, głównie ze Stanów Zjednoczonych, z czego ponad 90% z powodzeniem podjęło konkretne kroki w kierunku swoich celów, a ponad 50% przekazało pieniądze na inwestycje zorientowane na wartości w ciągu pierwszych 6 miesięcy.

Finansowana jest ekspansja europejska Invest for Better przez dotacja Fundusz Climate Finance Fund, platformę filantropijną, która pomaga zmobilizować kapitał na rozwiązania klimatyczne. z siedzibą w Belgii BETTER FINANCE , które działa jako niezależne centrum wiedzy finansowej przynoszącej bezpośrednie korzyści europejskim użytkownikom usług finansowych, wykorzysta grant na dostosowanie modelu Invest for Better w czterech krajach pilotażowych. Model organizacji non-profit również ulegnie rozszerzeniu poprzez wprowadzenie kręgów koedukacyjnych, zgodnie z ich przekonaniem, że każdy ma szansę aktywować swoje pieniądze, aby stworzyć bardziej sprawiedliwy świat dla wszystkich. Oczekują, że tylko w pierwszym roku w programach European Circle weźmie udział 800 uczestników.

Ekspansja ta następuje w związku z ciągłym wzrostem popularności inwestycji zorientowanych na wartości wśród kobiet w związku z gospodarczymi i społecznymi skutkami pandemii Covid-19. W rzeczywistości, jak wykazało badanie UBS prawie 9 na 10 kobiet teraz bardziej angażują się w finanse zorientowane na cel i wierzą w wykorzystywanie swoich pieniędzy jako narzędzia do wprowadzania pozytywnych zmian. Co więcej, pomimo faktu, że sektor finansowy jest zdominowany przez mężczyzn, badania z ostatnich kilkudziesięciu lat wykazały kobiety generują niezmiennie wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż mężczyźni.

„W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy szybki wzrost zainteresowania inwestowaniem zgodnym z wartościami, szczególnie wśród kobiet i pokolenia milenialsów” – powiedział Firpo. „Misją Invest for Better jest katalizowanie ruchu wykształconych, zdolnych i wzmocnionych kobiet, które aktywizują moc inwestowania dla dobra społecznego. Widzimy ogromną szansę na rozwój naszej społeczności w Europie, która korzysta z jednego znajbardziej zaawansowane i postępowe przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i inwestorów oraz wymogi dotyczące raportowania na świecie. Jesteśmy wdzięczni Climate Finance Fund za umożliwienie nam rozszerzenia naszej obecności na Europę oraz firmie BETTER FINANCE za wsparcie nas w naszej misji.

„Istnieją znaczne dysproporcje między płciami w edukacji finansowej, zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie działań klimatycznych” – powiedział Mariyan Nikolov, specjalista ds. badań i polityki w BETTER FINANCE. „Powinniśmy poprawić edukację i zachęcać obywateli do rozmów, aby zawęzić te luki. Może to prowadzić zarówno do korzyści finansowych dla obywateli, jak i długotrwałych korzyści dla środowiska.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Invest for Better lub dołączyć do Kręgu w USA lub Europie, odwiedź stronę www.investforbetter.org.

Kathy Wilson
Tier One Partners
email us here