There were 102 press releases posted in the last 24 hours and 446,400 in the last 365 days.

TEUTEUGA O LE POLOAIGA O FAALAVELAVE FA’AFUASE’I MO LE CORONAVIRUS, (KOVITI-19) – 14 Me 2020

SAMOA, May 14 - OFISA O LE SO’OUPU; Ua faatagaina Fonotaga a nuu e pei ona faamaonia I le suiga ua faatulafonoina ile aso I le Poloaiga o Faalavelave Faafuasei, KOVITI 19. Peitai e iai tuutuuga I lenei poloaiga e pei ona taua I lalo; Fonotaga a Nuu

a) Le tatala o le faatinoina o fonotaga a Nuu ae ia tausisia le faamamaluina o le va o tagata (social distancing);

e) Le tapu ona faatinoina o ni fonotaga i Aso Sa. E faatumauina pea isi aiaiga o Poloaiga o Faalavelave Faafuase’i na mua’i tuuina atu.

O le a amata faamamaluina o lenei suiga i le Aso Faraile 15 Me 2020 seia toe iai se isi faaaliga peitai oloo tumau pea tapu tuutuuga ua maea on faatulafonoina e le afioga a le Ao Mamalu ole Malo, Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II i luga o le fautuaga a le Kapeneta FK (20) Faapitoa 23, ma le Mataupu 106 o le Tulafono Fa’avae o Samoa.

May 15, 2020