There were 1,689 press releases posted in the last 24 hours and 456,340 in the last 365 days.

i&i Biotech Fund investoval více než 1 milion eur do unikátní diagnostické technologie pro testování srážlivosti krve

Firma Enzyre je šestou společností, kterou pomohl fond i&i Biotech Fund od svého založení v srpnu 2021 svými investicemi podpořit. Více na www.inibio.eu.

Jsme nadšeni, že můžeme společnost Enzyre doprovázet při vývoji tak slibné inovativní technologie, která má potenciál pomoci monitorovat koagulaci u statisíců pacientů s hemofilií po celém světě.”
— Karel Kubias, partner fondu i&i Biotech Fund
PRAHA, ČESKá REPUBLIKA, November 4, 2022 /EINPresswire.com/ -- Investiční fond i&i Biotech Fund (i&i Bio), který působí vedle bio-inovačního centra i&i Prague a ÚOCHB AV ČR, oznámil investici přesahující 1 milion eur, která směřuje do nizozemské společnosti Enzyre vyvíjející průlomovou ambulantní diagnostickou technologii pro testování krevní srážlivosti. Kromě fondu i&i Bio se tohoto investičního kola (Series A) zúčastnila řada mezinárodních investorů včetně farmaceutické společnosti Takeda. Celkově tak Enzyre získal 12 milionů eur.

První produkt společnosti Enzyre, Hemophilia EnzyCard, využívá patentovanou technologii EnzyPad ke stanovení stavu koagulace (srážlivosti krve) u pacientů s hemofilií, vzácné genetické poruchy, která podle odhadů postihuje více než 800 000 lidí na celém světě. Osoby s hemofilií A trpí nedostatečnou funkcí krevního faktoru VIII (FVIII), který je nezbytný pro správnou krevní srážlivost. Jedinci s touto poruchou proto častěji krvácí. V současné době je aktivita FVIII měřena pouze ve specializovaných centrech, která pacienti pravidelně navštěvují.

Hemophilia EnzyCard umožňuje okamžité samovyšetření aktivity FVIII v domácím prostředí a následný přenos dat ošetřujícímu lékaři pomocí mobilní aplikace. Vzhledem k jasně definovaným rizikům spojeným s nadměrným krvácením tak tato diagnostická metoda efektivně snižuje pravděpodobnost nežádoucích hospitalizací díky možnosti včasné úpravy léčby. V konečném důsledku je tak nižší i celková léčebná zátěž pro pacienta a náklady zdravotnického systému.

Smart-money podpoří následné financování

„Tato investice je v souladu s dlouhodobým zaměřením našeho fondu na ambulantní (i domácí) rychlou a přesnou diagnostiku, která patří mezi zásadní potřeby při léčbě pacientů. Abyste uspěli, je však třeba už při vývoji spolupracovat s farmaceutickými společnostmi, které se následně léčbě věnují,“ říká Jaromír Zahrádka, partner i&i Bio a zakladatel bio-inovačního centra i&i Prague, a dodává: „Projekty z této oblasti vznikají také v ČR, ale přes silnou konkurenci ze zahraničí zatím neměly mnoho prostoru se prosadit na trhu. Díky této investici máme nejen možnost vložené prostředky zhodnotit, ale získáváme silné a dlouhodobé partnery, dostáváme se daleko blíže trhu a v budoucnu tak budeme schopni lépe rozpoznat a efektivně podpořit také skvělé nápady z této oblasti vzniklé v ČR.“

Karel Kubias, partner fondu i&i Bio k tomu doplnil: „Jsme nadšeni, že můžeme společnost Enzyre doprovázet při vývoji tak slibné inovativní technologie, která má potenciál pomoci monitorovat koagulaci u statisíců pacientů s hemofilií po celém světě. Pevně věříme, že tato technologie může účinně přinést významné zlepšení jejich léčby. Jsme přesvědčeni, že podpora společnosti Takeda a dalších partnerů udržuje odhodlaný tým společnosti Enzyre na správné cestě k budoucímu úspěchu.“

Oproti dřívějším investicím do společností s kořeny v ČR a v sousedních zemích, se v tomto případě jedná o investici mimo oblast střední Evropy, která umožňuje fondu i&i Bio rozšířit síť strategických aliancí. Tato stále rostoucí síť partnerů umožní fondu v budoucnu lépe podporovat regionální projekty. Ačkoli fond i&i Bio investoval zatím pouze nižší jednotky milionů eur, podpořené společnosti již získaly (investice, granty a jiné) celkem téměř 80 milionů eur. Potvrzuje se tak pravidlo, že projekty podpořené tzv. smart-money investorem (jako je i&i Bio) mají větší potenciál získat následné financování.

Zlepšení kvality života pacientů

Společnost Enzyre použije získané finanční prostředky na dokončení registrace klinických studií, zprovoznění výrobní linky a také na vývoj nových aplikací své technologie mimo oblast léčby hemofilie A. Mezi dalšími investory jsou Oost NL (vedoucí investor), Demcon Investment, nebo stávající investoři Takeda Ventures a Novalis Biotech. „Úspěšné uzavření tohoto kola financování vnímáme jako potvrzení kvality naší technologie. Umožní nám nejen její další rozvoj, ale i posun společnosti Enzyre do další fáze jejího růstu. Vážíme si pokračující podpory společnosti Takeda a vítáme závazek silné skupiny nových i stávajících investorů. Společně s nimi budeme nadále pracovat na zlepšení kvality života pacientů s poruchami krvácení," řekl Guido Maertens, výkonný ředitel společnosti Enzyre.

Pieter Rhemrev, senior manažer ve společnosti Oost NL, zástupce hlavního investora dále uvedl: „Jsme velmi potěšeni, že můžeme spolupracovat se společností Enzyre na vývoji skutečně inovativní technologie, která může změnit pravidla hry v léčbě hemofilie A a dalších poruch krvácení. Pevně věříme, že se díky možnosti lékařů sledovat stav koagulace v reálném čase a zkvalitnění individualizované péče kvalita života pacientů výrazně zvýší."

O transferu technologií

Rozvoj firmy Enzyre spadá do kategorie úspěšně zvládnutého transferu technologií, což je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Další informace:
Martin Kovalčík, + 420 777 472 863, kovalcik@inibio.eu (i&i Biotech Fund)

-Konec-

i&i Biotech Fund (i&i Bio)
i&i Bio je venture kapitálový fond působící v Praze a v Lucemburku investující do evropských biotechnologických společností v časné fázi růstu. Fond vznikl díky spolupráci bio-inovačního centra i&i Prague a Evropského investičního fondu (viz níže). i&i Bio spravuje v současné době více než 45 milionů eur, které plánuje investovat do zhruba 20 společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií. Je veden týmem profesionálů, kteří své mnohaleté zkušenosti s investováním využívají k podpoře ambiciózních podnikatelů mířících na světové trhy. Díky úzké spolupráci s i&i Prague má i&i Bio unikátní příležitost podporovat především nadějné středoevropské inovace. Více na www.inibio.eu.

Evropský investiční fond (EIF)
Fond je podporován investicí z EIF, která probíhá za přispění:
• lnnovFin Equity, s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Horizont 2020 a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Účelem EFSI je podpora financování a realizace produktivních investic v EU a zajištění lepšího přístupu k financování.
• Celoevropské záručního fondu (EFG), který je realizován EIF s finanční podporou zúčastněných členských států. Cílem EFG je reagovat na ekonomické dopady pandemie COVID-19 tím, že zajistí, aby podniky v zúčastněných členských státech měly k dispozici dostatečnou krátkodobou likviditu na překonání krize a mohly pokračovat ve svém růstu a rozvoji ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Martin Kovalčík
i&i Biotech Fund
+420 777 472 863
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn