There were 2,288 press releases posted in the last 24 hours and 389,942 in the last 365 days.

Poe sa National ID:

PHILIPPINES, June 27 - Press Release
June 23, 2022

Poe sa National ID:

Dapat solusyunan ng pamahalaan ang pagkaantala sa pag-iimprenta at paghahatid ng National ID sa ating mga kababayan para mabigyan na sila ng katibayan ng pagkakakilanlan sa iisang card.

Ang paghihintay nila ng anim na buwan hanggang isang taon para makuha ang ID ay hindi katanggap-tanggap.

Nagamit na sana nila ito bilang mapagkakatiwalaang katibayan sa pagkuha ng cash aid, fuel vouchers, benepisyong pangkalusugan at iba pang serbisyong mahigpit nilang kinakailangan para makaraos sa gitna ng kahirapan.

Napadali na rin sana ang pakikipagtransaksyon sa pamahalaan at pribadong sektor kung nasa kanila na ito.

Habang patuloy nating hinihimok ang publiko na kumuha ng National ID, nananawagan tayo sa Philippine Statistics Authority na tiyakin ang kawastuhan ng mga datos sa card at maging maagap sa mga kinakailangang pagbabago rito kung kinakailangan.

Sa kalahati ng populasyon na nakapagrehistro na para sa ID, malinaw na binigyan ng mga Pilipino ng halaga at pagkakataon ang programa. Kaya't nararapat lamang na tapatan ito ng gobyerno ng masigasig na paglilingkod sa pamamagitan ng agarang pagkakaloob ng card sa naghihintay nating mga kababayan.


Poe on National ID:

The government must address the delays in the printing and delivery of the National ID to provide our people a valid proof of identity in one card.

The long wait of six months to over a year to get the ID is unjustifiable.

The National ID could have been the trusted card used for the speedy distribution of cash aid, fuel vouchers, health benefits and other basic services that Filipinos desperately need to help tide them over the challenging times.

The streamlined information in one card would have made public and private transactions less cumbersome and trying.

As it continues to encourage the public to sign up, the Philippine Statistics Authority must ensure the veracity and accuracy of the data in the card and open avenues for modifications if needed.

With more than half of the population registered, the Filipinos have given the program a chance. It's high time that the government does its share by delivering the National ID to our citizens without further delay.