There were 158 press releases posted in the last 24 hours and 391,415 in the last 365 days.

EMGA จัดหาวงเงินตราสารหนี้มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ MFO KMF ในคาซัคสถาน

ลอนดอน, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) แถลงข่าวว่าได้รับวงเงินตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior Debt Facility) มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก JICA (The Japan International Cooperation Agency)

Shalkar Zhussupov ประธานคณะกรรมการบริหารของ KMF กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกที่ KMF ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ JICA ซึ่งมีเป้าหมายและพันธกิจที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายและพันธกิจของเราเอง เราต้องขอบคุณ EMGA และ JICA เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความไว้วางใจและการสนับสนุน เงินทุนจาก JICA จะนำมาใช้เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย และวิสาหกิจขนาดย่อม รวมไปถึงวิสาหกิจในพื้นที่ชนบท ซึ่งจะทำให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ และมีส่วนช่วยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจเหล่านั้น”

Sajeev Chakkalakal หัวหน้าส่วนงานการธนาคารเพื่อการลงทุนและกรรมการผู้จัดการของ EMGA กล่าวว่า “เราดีใจที่สามารถจัดหาวงเงินตราสารหนี้ที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นี้ให้กับ KMF ซึ่งเป็นลูกค้าของเรามาอย่างยาวนาน เรารู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับพวกเขาอีกครั้งในขณะที่พวกเขาสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในฐานะสถาบันการเงินรายย่อย (MFI) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และทำให้มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก”

Jeremy Dobson กรรมการผู้จัดการของ EMGA กล่าวเสริมว่า “การจัดหาเงินทุนครั้งใหม่นี้จะช่วยให้ KMF ส่งมอบได้ตามพันธกิจที่ระบุไว้ นั่นคือการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วทั้งคาซัคสถานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาธุรกิจของพวกเขาโดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ธุรกิจซึ่งมีผู้หญิงเป็นเจ้าของและธุรกิจในพื้นที่ชนบท”

MFO KMF เป็นหนึ่งในผู้นำของภาคธุรกิจการเงินรายย่อยในภูมิภาคเอเชียตอนกลาง บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์การเป็นพันธมิตรระยะยาวกับลูกค้า โดยอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความเข้าใจ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน MFO “KMF” กระจายวงเงินกู้ให้แก่ลูกค้ารายบุคคลและแบบกลุ่มสำหรับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: ธุรกิจ การค้า การทำไร่พืชและการเลี้ยงปศุสัตว์ การผลิตและการให้บริการ และการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

JICA: The Japan International Cooperation Agency เป็นองค์กรของรัฐบาลที่ส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการจำนวนมากให้กับรัฐบาลญี่ปุ่น กฎบัตรขององค์กรคือการช่วยเหลือด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศที่กำลังพัฒนา และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในลอนดอนและนิวยอร์ก ช่วยเหลือสถาบันการเงินและองค์กรต่าง ๆ ที่กำลังมองหาตราสารหนี้ใหม่หรือเงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น (Equity Capital) ทีมงานในหลากหลายประเทศของ EMGA ได้ผสานรวมประสบการณ์หลายสิบปีที่จำเป็นต่อการบรรลุข้อตกลงการทำธุรกรรมในนามของลูกค้าภายในตลาดเกิดใหม่และเศรษฐกิจชายขอบของโลก รวมถึงประเทศคาซัคสถานที่ยังคงเป็นตลาดหลัก ด้วยประวัติผลงานที่ได้พิสูจน์แล้วในการสร้างสมทุนและการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในตลอดทั้งวงจรเศรษฐกิจที่หลากหลาย EMGA ยังคงขยายการดำเนินงานทางพื้นที่ภูมิศาสตร์และการเสนอบริการต่าง ๆ ซึ่งทำให้อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดในฐานะหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนเฉพาะกลุ่มที่มุ่งเน้นตลาดเกิดใหม่ที่มีความโดดเด่นทางอุตสาหกรรม

รายละเอียดการติดต่อ
info@emergingmarketsglobaladvisory.com

 


Primary Logo