There were 1,851 press releases posted in the last 24 hours and 393,702 in the last 365 days.

הצהרה מאת Jake P. Noch Family Office, LLC לתמיכה בישראל, המדינה היהודית היחידה, וגינוי החלטת הורדת הדירוג של מודי'ס

נאפולי, פלורידה, Feb. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Jake P. Noch Family Office, LLC, משרד חד-משפחתי מכובד המוקדש לטיפוח יציבות ושגשוג בשווקים גלובליים, מפרסם הצהרה זו בנוגע להחלטה האחרונה של מודי'ס (Moody's ) להוריד את דירוג האשראי של ישראל.

Jake P. Noch Family Office, LLC פועלת כמשרד חד-משפחתי, ומנהלת את ענייניו הכספיים והשקעותיו של המנהל שלה, Jake P. Noch, ללא לקוחות חיצוניים. משרדנו מתמחה בבנייה וטיפוח של חברות פורטפוליו והקלה על מעברן למרחב הציבורי באמצעות עסקאות מיזוג. בנוסף, אנו מספקים תמיכה מתמשכת לחברות הפורטפוליו הציבוריות שלנו באמצעות הסדרי 3(a)(10) שאושרו על ידי בית המשפט.

בתגובה להורדת הדירוג של מודי'ס, Jake P. Noch Family Office, LLC מבקשת להביע את אכזבתה העמוקה ודאגתה מההערכה. המשרד סבור באמונה שלמה כי הורדת הדירוג נעדרת הצדקה ומשוא פנים, שכן היא מתעלמת מגורמי יסוד מכריעים הנוגעים למצבה הביטחוני של ישראל ולפוטנציאל הכלכלי שלה.

ישראל, המדינה היהודית היחידה בעולם, ניצבת כמגדלור של דמוקרטיה וחוסן באזור רווי סכסוכים וחוסר יציבות. מחויבותה הבלתי מעורערת להגנה מפני איומי טרור, בעיקר מצד חמאס, היא חלק בלתי נפרד מיציבותה ומשגשוגה הכלכלי. כישלונה של מודי'ס להכיר במציאות זו מערער את אמינות הערכתה. יתר על כן, תבוסתה המוצלחת של ישראל את חמאס תפחית משמעותית את הסיכונים הביטחוניים ותפתח הזדמנויות כלכליות גדולות יותר, מה שיוביל לשיפור הפריון והאטרקטיביות של ההשקעות.

ישראל מתגאה בכלכלה איתנה ומגוונת, הנתמכת על ידי מגזר טכנולוגי משגשג, אוניברסיטאות ברמה עולמית וכוח עבודה מיומן. המדיניות הפיסקלית הזהירה של המדינה, הסביבה הרגולטורית החזקה והמיקום הגיאוגרפי האסטרטגי מחזקים עוד יותר את האשראי שלה.

יתר על כן, מחויבותה המתמשכת של ישראל לחדשנות וליזמות מניעה צמיחה כלכלית בת-קיימא ומושכת השקעות זרות. הורדת הדירוג של מודי'ס אינה מכירה בעוצמות אלה ובחוסנה של הכלכלה הישראלית מול אתגרים ביטחוניים.

החלטת מודי'ס להוריד את דירוג האשראי של ישראל אינה מביאה בחשבון את ההשלכות הפיננסיות הרחבות יותר של ישראל בטוחה ויציבה. ישראל בטוחה יותר לא רק מטפחת יציבות אזורית, אלא גם מחזקת את הצמיחה הכלכלית העולמית על ידי יצירת סביבה תורמת יותר לעסקים ולהשקעות.

Jake P. Noch Family Office, LLC קוראת למודי'ס לשקול מחדש את החלטתה להוריד את הדירוג ולבצע הערכה יסודית יותר המשלבת את התזה הבסיסית על הפוטנציאל הביטחוני והכלכלי של ישראל. המשרד דוגל בהערכה הוגנת ואובייקטיבית, המשקפת נאמנה את כושר האשראי של ישראל ואת תרומתה ליציבות ולשגשוג העולמי.

יתר על כן, Jake P. Noch Family Office, LLC מאשרת מחדש את תמיכתה הבלתי מעורערת בישראל ואת מחויבותה לקידום הוגנות ושקיפות בהערכות פיננסיות.

אודות Jake P. Noch Family Office, LLC / https://www.jakepnoch.com

Jake P. Noch Family Office, LLC הוא משרד משפחתי יחיד ללא לקוחות חיצוניים, המוקדש להשקעה אסטרטגית במניות עסקים קטנים מוסמך (QSBS) וטיפוח הצמיחה של חברות מתפתחות. משרדנו מתמחה בליווי מיזמים אלו לאקזיטים מוצלחים באמצעות מיזוגים בשוק הציבורי, תוך מינוף המומחיות והמשאבים שלנו למיצוי הפוטנציאל הגלום בהם.

ב- Jake P. Noch Family Office, LLC, אנו יותר מסתם משקיעים - אנו שותפים המחויבים להצלחה ארוכת הטווח של החברות בהן אנו תומכים. באמצעות גיבוי פיננסי מתמשך המתאפשר על ידי מנגנוני 3(a)(10)  שאושרו על ידי בית המשפט, אנו מספקים תמיכה מתמשכת כדי להבטיח צמיחה ושגשוג מתמשכים, המניעים יצירת ערך וחדשנות בעסקים בהם אנו משקיעים.

הצהרות צופות פני עתיד:

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד מסוימות כמשמעותן בסעיף 27A לחוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן ובסעיף 21E לחוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934, אשר נועדו להיות מכוסים על ידי נמלי המבטחים שנוצרו על ידי כך. המשקיעים מוזהרים כי, כל ההצהרות הצופות פני עתיד כרוכות בסיכונים ואי ודאויות, כולל, ללא הגבלה, היכולת של Jake P. Noch Family Office, LLC להגשים את תוכנית העסקים המוצהרת שלה. Jake P. Noch Family Office, LLC מאמינה כי ההנחות העומדות בבסיס ההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות במסמך זה הן סבירות, כל אחת מההנחות עלולה להיות לא מדויקת, ולכן, לא ניתן להבטיח כי ההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות בהודעה זו לעיתונות יתבררו כמדויקות. לאור חוסר הוודאות המשמעותי הטבוע בהצהרות צופות פני עתיד הכלולות במסמך זה, אין לראות בהכללת מידע כזה כייצוג על ידי Jake P. Noch Family Office, LLC או כל אדם אחר.

גילוי שאינו ייעוץ משפטי:

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה ייעוץ משפטי, ומומלץ לקוראים לפנות לייעוץ משפטי בכל עניין משפטי או שאלה הקשורה לתוכן המופיע כאן.

גילוי שאינו ייעוץ השקעות:

הודעה לתקשורת זו מיועדת אך ורק למטרות מידע ואינה מרמזת או מהווה בשום אופן המלצה או שידול לרכישה או מכירה של ניירות ערך, סחורות, אגרות חוב, אופציות, נגזרים או כל מוצרי השקעה אחרים. כל החלטה הקשורה להשקעות צריכה להתקבל לאחר מחקר מעמיק והתייעצות עם יועץ פיננסי מוסמך או איש מקצוע. איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות לפעולות שננקטו או לא ננקטו בהתבסס על המידע שסופק בהודעה לתקשורת זו.

למידע נוסף:
Contact: investors@ProMusicRights.com
מקור: Jake P. Noch Family Office, LLC