There were 1,072 press releases posted in the last 24 hours and 392,268 in the last 365 days.

רוזן, פירמת עורכי דין גלובלית ומובילה, מעודדת את המשקיעים ב-National Instruments Corporation  לקבל ייעוץ לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – NATI

ניו יורק, Jan. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

מדוע: משרד רוזן עורכי דין Rosen Law Firm, משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מזכיר למוכרים מניות רגילות של  National Instruments Corporation (נאסד"ק: NATI) בין התאריכים 25 במאי 2022 עד 17 בינואר 2023, שני התאריכים כוללים ("התקופה הייצוגית"), את המועד האחרון החשוב של 29 בינואר 2024 להגשת תביעה ייצוגית בניירות ערך .

מה החשיבות: אם מכרתם מניות רגילות של  National Instruments במהלך התקופה המדוברת, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד חברת National Instruments, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=20784, או צרו קשר עם פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל הבאים: pkim@rosenlegal.com, cases@rosenlegal.com. כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 29 בינואר 2024. תובע מרכזי הוא גורם מייצג, הפועל בשמם של כל השותפים לתביעה בכל הנוגע לניהול ההתדיינות המשפטית.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור ייעוץ ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. רבים ממשרדים אלה אינם מטפלים בפועל בתביעות ייצוגיות בניירות ערך, אלא רק מתווכים המפנים לקוחות או שותפים עם משרדי עורכי דין המתדיינים בפועל על התיקים. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

במה מדובר: על פי התביעה, במהלך התקופה הייצוגית, הנתבעים הציגו הצהרות כוזבות ו/או השמיטו מידע מהותי אשר הוריד באופן מלאכותי את מחיר המניות הרגילות של National Instruments. בתביעה נטען כי בזמן ש- National Instrumentsרכשה מחדש מניות National Instruments, הנתבעים ידעו כי National Instruments קיבלה הצעת רכש רשמית מחברת Emerson Electric Co.. בהתאם לכך, National Instruments הייתה מחויבת לחשוף כי קיבלה הצעת רכש רשמית מ- Emerson או להימנע מרכישת מניות National Instruments ממשקיעים תמימים.

כדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד National Instruments, היכנסו ל- https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=20784  או צרו קשר עם מר פיליפ קים, במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל הבאים  pkim@rosenlegal.comאו cases@rosenlegal.com לקבלת מידע על התביעה הייצוגית.

אף מחלקה לא אושרה. עד שהדבר יקרה, אינכם מיוצגים על ידי גורם מייעץ, אלא אם סיכמתם עם גורם כזה. באפשרותכם לבחור גורם מייעץ מטעמכם. כמו כן, ביכולתכם להישאר חבר סמוי ולא לעשות דבר בשלב זה. יכולתו של משקיע להיות שותף להתאוששות עתידית פוטנציאלית אינה תלויה בשירותו כתובע מרכזי.

עקבו אחרינו לקבלת עידכונים בלינקדאין: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm או בטוויטר: https://twitter.com/rosen_firm או בפייסבוק: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/.

פרסומי עורכי דין: תוצאות קודמות אינן מבטיחות תוצאה דומה.

למידע נוסף:

Laurence Rosen, Esq.
Phillip Kim, Esq.
The Rosen Law Firm, P.A.
275 Madison Avenue, 40th Floor
New York, NY 10016
Tel: (212) 686-1060
Toll Free: (866) 767-3653
Fax: (212) 202-3827
lrosen@rosenlegal.com
pkim@rosenlegal.com
cases@rosenlegal.com
www.rosenlegal.com


Primary Logo