There were 214 press releases posted in the last 24 hours and 456,936 in the last 365 days.

Equinor ASA: Michael Lewis trer ut av Equinors styre

/EIN News/ -- Michael Lewis har meddelt at han trer ut av styret i Equinor ASA med virkning fra 16. mars 2023 for å unngå potensielle interessekonflikter som følge av hans utnevnelse som CEO i Uniper SE. Hans tiltredelsesdato som CEO i Uniper SE har ikke blitt annonsert.

Valgkomiteen i Equinor vil igangsette arbeidet med å finne et nytt styremedlem og bedriftsforsamlingen kan om ønskelig foreta et suppleringsvalg når valgkomiteens innstilling er klar. Jarle Roth leder valgkomiteen i Equinor.

Kontaktpersoner:

  • Jarle Roth, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor,
    Sissel Rinde, +47 412 60 584

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Primary Logo