IMPORTANT - EIN Presswire is proud to announce the launch of its AI-powered press release generator. Try it now!

There were 989 press releases posted in the last 24 hours and 394,163 in the last 365 days.

Equinor ASA: Annonsering av utbytte per aksje i NOK for tredje kvartal 2022

/EIN News/ -- Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 28. oktober 2022 et ordinært utbytte per aksje på USD 0,20 og et ekstraordinært utbytte på USD 0,70 per aksje for tredje kvartal 2022. NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 10. januar 2023, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 10,0176. Samlet kontantutbytte per aksje på USD 0,90 for tredje kvartal 2022 er dermed NOK 9,0159 per aksje.

Kontantutbytte vil bli utbetalt 25. januar 2023 til aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Primary Logo