IMPORTANT - EIN Presswire is proud to announce the launch of its AI-powered press release generator. Try it now!

There were 2,814 press releases posted in the last 24 hours and 401,104 in the last 365 days.

PEPA O FAAMATALAGA: Faalauiloa Aloaia Le Faitauga Muamua o le Tusigaigoa o Tagata ma Fale,2021;

SAMOA, April 27 - Apia Samoa, Aperila  28, 2022

  • lenei ripoti e tuuina atu ai, le faitauga muamua o le faitau aofai o tagata sa nonofo ma aumau i Samoa, sa aoina ma tuufaatasia i le Tusigaigoa o Tagata ma Fale sa faatinoina i le aso 18 Oketopa – 6 Novema 2021. O le faitauga muamua

o le atunuu ua faamauina ai le 200,010 tagata, 51 pasene o alii ae 49 pasene tamaitai . Faatusatusa atu I le aofaiga o le faitauga aofai e 195,979 tagata, I le Tusigaigoa sa faatinoina ia Novema 2016 ma e leai ni suiga I le faatulagaga o ituaiga tagata . O le Tusigaigoa o Tagata ma Fale e tai 5 tausaga ma faatinoina, ma o le faitauga lenei ua matauina ai le faatupulaia o le faitau aofai I le 4,031 tagata.

  • lenei Tusigaigoa o Tagata ma Fale ua tuufaatasia e tusa ai ma vaevaega o itulagi faafuainumera.
  • 4 Itulagi Faafuainumera (Apia Tu Taulaga, Matu I Sisifo Upolu, Manono ma Apolima, ma Isi vaega o Upolu faapea ma Savaii
  • 51 Itumalo Faa-faipule  (20 i Savaii ma 31 Upolu, Manono ma Apolima
  • 343 Afioaga/nuu  uma I Samoa

O le tusigaigoa muamua lenei ua faaogaina ai le metotia faakomepiuta mo faatalatalanoaga, e aoina mai ai faamaumauga faatusatusa agai I le faatalatalanoaga e faaaogaina ai le pepa ma le peni I tusigaigoa ua maea atu. O se taimi muamua foi lenei ua faatulagaina ma faavasegaina ai I vaevaega fou o itumalo faa- faipule faapea ma afioaga sa faaogaina I le faiga palota mai le Ofisa o Faiga Palota ia Aperila I le 2021.

O faamaumauga o le Tusigaigoa o Tagata ma Fale, o le a fesoasoani lea mo le nofo silafia e le mamalu ole atunuu o suiga o loo tatou feagai ai ma le faitau aofai o tagata Samoa, aemaise o aafiaga o nei suiga I agafesootai ma atinae manuia o tagatanuu, I totonu o itumalo faa- faipule faapea ma afioaga.

E faamauina le agaga faafetai tele i le paaga a le UNFPA mo le fesoasoani tau seleni mo le faatinoina le Tusigaigoa. E faamauina foi le faafetai I le paia ma le mamalu o le atunuu i le tuuina mai ai o faamaumauga manaomia ma le faamaoni.

E faamauina fo’i le agaga faafetai tele i le aufaigaluega lē tumau e 220 sa gapatia i le aoina o faamaumauga aua lenei atina’e taua a lo tatou Malo o Samoa ma e alagatatau ona faailoa aloaia I latou nei.

Faafetai

Afioga Leota Laki Lamositele

Minisita mo le Ofisa o Fuainumera Faamauina a le Malo