There were 1,587 press releases posted in the last 24 hours and 222,550 in the last 365 days.

S.O.E. COVID-19 EXTENDED

SAMOA, October 26 - The Head of State, le Afioga i le Ao Mamalu ole Malo has signed into law the extension for the State of Emergency Orders COVID 19 commencing from 27th October 2020 to 22nd November 2020.

TEUTEUGA POLOAIGA KOVITI 19 Ua faatulafonoina e le afioga ile Ao Mamalu ole Malo faaauau pea ona faamamalu le Poloaiga mo Faalavelave Tutupu Faafuasei e amatalia ile Aso 27 Oketopa 2020 I le Aso 22 Novema 2020.

October 30, 2020