There were 1,397 press releases posted in the last 24 hours and 468,174 in the last 365 days.

Ráiteas ón Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, maidir le Cainteanna Mairteola an lae inniu

Tá sé ráite ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, TD, inniu go bhfuil díomá air maidir leis an scéal is déanaí i ndáil leis an aighneas mairteola agus mhol sé do na páirtithe a bheith páirteach sna cainteanna ar bhealach dearfach d'fhonn an chonstaic mar atá faoi láthair a shárú: 

“Labhair mé le cathaoirleach na gcainteanna mairteola tráthnóna chun tuairisc a fháil ar imeachtaí an lae inniu.  

 

Tá sé curtha in iúl ag MII inniu nach bhfuil sé toilteanach dul i mbun cainteanna fad a leantar de bhacainní a chur ag geataí monarchana. Ina ainneoin sin tá ráite agam le cathaoirleach na gcainteanna a bheith ar fáil do gach páirtí le súil is bunús a shocrú chun na páirtithe a thabhairt ar ais timpeall an bhoird. Táim cinnte de i gcónaí nach bhfuil bealach ar bith eile ann chun na dúshláin shuntasacha don earnáil seo a réiteach ach trí idirbheartaíocht a dhéanamh, agus gur féidir dul chun cinn a dhéanamh ar fhadhbanna móra má ghlacann na páirtithe meon dearfach i leith na gcainteanna.  

 

Is maith a thuigimse an frustrachas atá ar fheirmeoirí i leith choinníollacha an mhargaidh ina bhfuil go leor daoine ag táirgeadh mairteola go mór faoina luach agus níl sé chun leasa duine ar bith ar ndóigh monarchana feola a bheith á ndúnadh.  Tá imní orm gurb é an toradh a bheidh ar imeachtaí an lae inniu ná go ndéanfar an staid atá glactha ag na páirtithe go léir a dhaingniú agus go mbeidh an baol níos mó ann go gcuirfear síneadh leis an aighneas thar a bheith díobhálach seo. Tá próiseálaithe agus feirmeoirí ag brath ar a chéile agus braitheann todhchaí na hearnála mairteola ar chaidreamh trádála atá bunaithe ar aitheantas a thabhairt gur mar sin atá. 

 

I ndiaidh casadh le feirmeoirí ó ar fud na tíre atá i mbun agóidíochta agus i ndiaidh dul i gcomhairle le comhghleacaithe i réimsí eile polaitíochta tá sé ríshoiléir go bhfuil an agóid seo casta agus go bhfuil na bealaí cumarsáide míshoiléir. Ar an drochuair, níor cuireadh na gnáthbhealaí cumarsáide a d'fhéadfadh a bheith i gceist le haighnis mar seo i bhfeidhm ar bhealach chomh héifeachtach sin is a d'fhéadfaí faraor sa chás seo. Iarraim ar MII smaoineamh air seo agus gach iarracht a dhéanamh chun gníomhaíocht a sheachaint a d'fhéadfadh tuilleadh damáiste a dhéanamh do chaidrimh san aighneas seo atá achrannach cheana féin. 

 

Ba mhaith liom a iarraidh an athuair ar na páirtithe leasmhara ar fad smaoineamh go cúramach faoin staid atá acu anois, agus céim siar a ghlacadh ó ghníomh a d'fhéadfadh díobháil a dhéanamh don earnáil ar an iomlán, d'fhonn deis a chur ar fáil le dul i mbun cainteanna fiúntacha.”   

 

 

CRÍOCH

Date Released: 09 September 2019