There were 646 press releases posted in the last 24 hours and 391,914 in the last 365 days.

Orion Oyj: 150 118 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2024

ORION OYJ                
PÖRSSITIEDOTE - MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA        
1.3.2024 KLO 18.50
        
Orion Oyj: 150 118 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2024

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on 1.3.2024 luovuttanut yhteensä 150 118 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksolta 2021–2023 maksettavana osakepalkkiona. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 23.3.2022 antamaan valtuutukseen.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 36,4279 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2024. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 5 468 483,49 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 632 855 kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 6.2.2019 annetulla pörssitiedotteella.

Orion Oyj

Liisa Hurme
Toimitusjohtaja
    Olli Huotari
Johtaja, Corporate Functions
 

                                                
Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Corporate Functions
Puh. 010 426 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.


Primary Logo