There were 252 press releases posted in the last 24 hours and 391,650 in the last 365 days.

Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2023, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti julkaistu

ORION OYJ                
PÖRSSITIEDOTE – TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS        
26.2.2024 KLO 14.30
        
Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2023, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti julkaistu

Orion-konsernin vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi sekä tämän tiedotteen liitteinä. Tilinpäätösasiakirjat on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Orionin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Suomen kirjanpitolain ja osakeyhtiölain vaatimusten mukaiset yhtiön viralliset tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu suomeksi osoitteessa http://www.orion.fi/yhtiokokous2024.

Orionin hallituksen vahvistama Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 sekä Palkitsemisraportti 2023 on julkaistu erillisinä raportteina suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi sekä tämän tiedotteen liitteinä.

Orion Oyj

Olli Huotari
Johtaja, Corporate Functions
    Terhi Ormio
Viestintäjohtaja
 

                                                
Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet
Puhelin 010 426 2721  

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liitteet


Primary Logo