There were 1,873 press releases posted in the last 24 hours and 393,033 in the last 365 days.

Gatchalian warns against love scams as online dating likely to intensify this month

PHILIPPINES, February 11 - Press Release
February 11, 2024

Gatchalian warns against love scams as online dating likely to intensify this month

Senator Win Gatchalian warned against the proliferation of love scams as people are likely to seek or try online dating amid love month celebrations.

"Individuals interested in online dating should watch out for unscrupulous individuals who are out to take advantage of them through romance or love scams," Gatchalian said.

Amid the expected expansion of digital transactions, Gatchalian has once again advocated for his Senate Bill 2407, known as the Anti-Financial Account Scamming Act. This bill aims to safeguard the country's financial system and ensure that financial accounts and their owners are protected and are not lured by cybercriminals into committing illegal activities.

In the context of internet love scams, the scammer usually creates an attractive but fake profile account on social media to draw the interest of potential victims. The relationship between the scammer and the potential victim usually develops at a fast pace. As the scammer earns the trust and confidence of the victim, the former would then ask for a significant amount of money. Once the money is transmitted, the victim is usually ghosted by the scammer for good.

Gatchalian emphasized that scammers often prey on both men and women, those who are struggling in relationships, or those who are emotionally vulnerable including older people. Scammers usually zero in on those who are looking for romantic partners usually via dating apps or social media. Also, the love scam is one of those commonly employed by criminal syndicates such as those fronting as Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs), alongside investment scams and cryptocurrency scams.

"Huwag tayong basta nagpapabihag sa iba't ibang uri ng love scam. Kailangan nating maging mapanuri sa ating mga transaksyon lalo na kung may kinalaman ito sa pinagpaguran nating pera," he emphasized.

Gatchalian has also filed a bill seeking to penalize individuals who willingly allow themselves to be used as money mules, those who engage in social engineering schemes, and other fraudulent financial schemes including love scams.

Expressing hope for the swift enactment of his proposed measures, Gatchalian emphasized that there is a need to further enhance the efficacy of the government in going against unlawful activities that use financial accounts or e-wallets being utilized for various scamming activities including love scams.


Gatchalian nagbabala laban sa naglipanang mga love scam

Nagbabala si Senador Win Gatchalian laban sa paglaganap ng mga love scam dahil sa mas maraming tao ang inaasahang maghanap o sumubok ng online dating sa gitna ng pagdiriwang ng buwan ng pag-ibig.

"Dapat mag-ingat ang mga indibidwal na interesado sa online dating laban sa mga mapagsamantala sa mga panahong ito sa pamamagitan ng romance o love scam," sambit ni Gatchalian.

Sa gitna ng lumalawak na digital transactions, ipinaalala ni Gatchalian ang inihain niyang Senate Bill 2407, na kilala bilang Anti-Financial Account Scamming Act. Layon ng panukalang batas na protektahan ang sistema ng pananalapi ng bansa at tiyakin na ang mga financial accounts at mga may-ari nito ay protektado at hindi naaakit ng mga cybercriminals sa paggawa ng mga ilegal na gawain.

Sa konteksto ng mga internet love scam, ang scammer ay karaniwang gumagawa ng isang kaakit-akit ngunit pekeng profile account sa social media upang makuha ang interes ng mga potensyal na biktima. Karaniwang mabilis ang pag-usad ng relasyon sa pagitan ng scammer at ng binibiktima nito. At kapag nakuha na ng scammer ang tiwala at kumpiyansa ng biktima, hihingi ito ng malaking halaga ng pera. Kapag naipadala na ang pera, parang bulang mabilis na naglalaho ang scammer.

Binigyang-diin ni Gatchalian na parehong lalaki at babae ang biktima sa ganitong modus, lalo na ang mga may problema sa pakikipagrelasyon o iyong mga naghahanap ng karelasyon, at 'yung sinasabing emotionally vulnerable kabilang na dito ang mga may edad na. Ang pambibiktima ay kadalasang nagaganap sa mga dating apps o social media. Ang love scam ay isa rin sa mga karaniwang ginagamit ng mga sindikato na nauugnay sa ilang Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs), kasama ng mga investment scam at cryptocurrency scam.

"Huwag tayong basta nagpapabihag sa iba't ibang uri ng love scam. Kailangan nating maging mapanuri sa ating mga transaksyon lalo na kung may kinalaman ito sa pinagpaguran nating pera," diin niya.

Naghain na rin si Gatchalian ng panukalang batas na naglalayong parusahan ang mga indibidwal na kusang-loob na magpapahintulot sa kanilang sarili na magamit bilang money mules, mga taong nakikibahagi sa mga social engineering scheme, at iba pang mga mapanlinlang na financial scheme kabilang ang mga love scam.

Sa pag-asang mabilis na maisasabatas ang mga nabanggit na panukala, binigyang-diin ni Gatchalian na kailangang higit pang paghusayin ng gobyerno ang pagtugis nito sa mga gumagamit ng financial accounts o e-wallet para makapanloko.