Dr Florian Kongoli a prof Vladimír Sedlařík podepsali Partnerskou smlouvu mezi FLOGEN a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Dr. Florian Kongoli a rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Vladimír Sedlařík podepisují dohodu o partnerství mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a společností FLOGEN

Dr. Florian Kongoli a rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Vladimír Sedlařík podepisují dohodu o partnerství mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a společností FLOGEN

Dr. Florian Kongoli s prof. Karlem Kolomazníkem a děkanem Fakulty aplikované informatiky doc. Milanem Adámkem, v prostorách Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Dr. Florian Kongoli s prof. Karlem Kolomazníkem a děkanem Fakulty aplikované informatiky doc. Milanem Adámkem, v prostorách Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Dr. Florian Kongoli s doc. Markem Kubalčíkem, prof. Karlem Kolomazníkem, Dr. Michaelou Bařinovou, děkanem Fakulty aplikované informatiky doc. Milanem Adámkem a Dr. Juanem Carlosem Beltránem Prietem v prostorách Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Dr. Florian Kongoli s doc. Markem Kubalčíkem, prof. Karlem Kolomazníkem, Dr. Michaelou Bařinovou, děkanem Fakulty aplikované informatiky doc. Milanem Adámkem a Dr. Juanem Carlosem Beltránem Prietem v prostorách Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Unikátní partnerský program napříč Atlantským oceánem

Blahopřeji společnosti FLOGEN k úspěchům dosaženým v oblasti aplikovaného výzkumu a dlouholeté propagace významu práce vědců a inženýrů pro společnost. Jsem velmi rád, že byly tyto dohody podepsány”
— Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Vladimír Sedlařík.
MONT-ROYAL, QUEBEC, CANADA, September 7, 2021 /EINPresswire.com/ -- Společnost FLOGEN Technologies Inc. a nezisková organizace FLOGEN Stars Outreach podepsaly dvoustrannou dohodu o partnerství s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (Česká republika) v rámci rozvoje akademické, vědecké a kulturní spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu a dalších aktivit. Podepisující instituce souhlasí, že budou spolupracovat na internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání a výzkumu zejména v následujících konkrétních oblastech:
Mezi společnostmi FLOGEN Technologies Inc. a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně:
- Výměny vědeckých pracovníků
- Výměny studentů
- Společné akreditované programy Joint Degree
- Společné výzkumné projekty
Mezi FLOGEN Stars Outreach a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně:
- Společné konference
- Společné kulturní programy

Dohody podepsali 13. srpna 2021 v prostorách rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Dr. Florian Kongoli, generální ředitel (CEO) společnosti FLOGEN Technologies Inc. a ředitel společnosti FLOGEN Star Outreach a rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, prof. Vladimír Sedlařík.

„Je nám potěšením uzavřít tuto partnerskou smlouvu s úspěšnou univerzitou pojmenovanou po známém českém podnikateli Tomáši Baťovi, zakladateli obuvnického průmyslu ve Zlíně. Toto jméno je symbolickým příkladem partnerství mezi univerzitami a průmyslem, “ říká doktor Florian Kongoli po podpisu dohody o partnerství.

„Využívám této příležitosti, abych poblahopřál společnostem FLOGEN Technologies Inc a FLOGEN Stars Outreach k mnoha úspěchům dosaženým v oblasti aplikovaného výzkumu a dlouholetého oceňování práce vědců a inženýrů a propagaci jejich významu pro společnost. Jsem velmi rád, že byly tyto dohody podepsány s naší univerzitou, “říká rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Vladimír Sedlařík.

"Za Fakultu aplikované informatiky je pro mě velkým potěšením být součástí této partnerské smlouvy. Těšíme se na úspěšnou a intenzivní spolupráci,“ říká děkan fakulty doc. Milan Adámek.

Dohody byly podepsány na konci velmi úspěšného týdne, během kterého proběhla řada prezentací a odborných diskusí, zejména s prof. Karlem Kolomazníkem, nositelem ceny Rolex Award for Enterprise z roku 1998, a Dr. Michaelou Bařinovou, hlavní organizátorkou nadcházejícího dílčího sympozia nesoucího jméno prof. Kolomazníka jako pocta jeho celoživotní výzkumné práci v oblasti recyklace odpadů. Kolomaznik International Symposium proběhne pod záštitou summitu Sustainable Industrial Processing Summit (SIPS 2021) v thajském Phuketu ve dnech 28.11.-2.12. 2021. (https://www.flogen.org/sips2021//Karel_Kolomaznik.php)

Popis aktivit a související fotografie naleznete zde: https://www.flogen.org/?p=33&an=2021

O:

FLOGEN Technologies (www.flogen.com) je institut aplikovaného špičkového výzkumu zaměřeného na vývoj nových udržitelných technologií a transformaci stávajících technologií na udržitelné.

FLOGEN Stars Outreach (www.flogen.org) je nezisková organizace zaměřená na dosažení udržitelnosti prostřednictvím vědy a techniky, zviditelnění vědy a techniky ve společnosti a oceňování práce vědců a inženýrů.

SIPS-Sustainable Industrial Processing Summit (https://www.flogen.org/sips2021/ ) je multidisciplinární konference zaměřená na vědu a průmyslové inženýrství, která se každoročně koná ve významných světových letoviskách, s průměrnou účastí 500 autorů z akademické, průmyslové, podnikatelské i politické sféry z celkem více než 80 zemí. Posláním summitu je dosažení udržitelnosti prostřednictvím vědy a techniky a pravidelně hostí řadu nositelů Nobelovy ceny.

Dr. Florian Kongoli je generálním ředitelem společnosti FLOGEN Technologies Inc., předsedou společnosti FLOGEN STAR OUTREACH a prezidentem organizačního výboru summitů o udržitelném průmyslovém zpracování (SIPS). Je mimo jiné zvoleným členem Euro Mediterranean Academy of Arts and Sciences (EMAAS), čestným občanem Rio de Janeira za jeho přínos v oblasti udržitelnosti prostřednictvím vědy a technologií a v roce 2017 byl vyhlášen „Generálním manažerem (CEO) roku 2017 v oblasti environmentálních technologií“ magazínem CEO-Monthly ve Velké Británii. (CV: http://www.flogen.com/elt/pdf/Kongoli_Short-CV.pdf)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) (https://www.utb.cz/) je otevřená a flexibilní vysokoškolská instituce rozvíjená v souladu s pěti základními hodnotami: podnikání, otevřenost, užitečnost, kreativita a odpovědnost. Je zařazena mezi 5 % nejlepších univerzit na světě (QS, žebříček THE) a má více než 9 500 studentů s velkým mezinárodním studentským zastoupením (více než 10 %).

Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. je rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ředitelem Centra polymerních systémů, jednotky UTB se zaměřením na aplikovaný výzkum polymerů a podporu národního plastikářského a gumárenského průmyslu v oblasti lidských zdrojů, technologií a znalostí. Je členem mezinárodní odborné společnosti Society of Plastics Engineers a autorem řady publikací, patentů a prezentací na mezinárodních konferencí (CV: https://www.utb.cz/cs/contacts/prof-ing-vladimir-sedlarik-ph-d-2/)

Doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. je děkanem Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zástupcem ředitele Regionálního výzkumného centra CEBIA-Tech a zástupcem vedoucího Katedry bezpečnostního inženýrství Fakulty aplikované informatiky. (https://fai.utb.cz/en/contacts/doc-mgr-milan-adamek-ph-d-2/)

Prof. Karel Kolomazník je profesor a vedoucí vědecký pracovník Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Celý svůj život zasvětil racionalizaci průmyslových procesů a recyklaci převážně organického odpadu z koželužského, textilního, potravinářského a zemědělského průmyslu. Je držitelem ceny Rolex Award for Enterprise (1998), Ceny ALSOP Americké asociace kožedělných chemiků (2009), Česká hlava 2014 v kategorii Cena Invence za přírodní vědy a Medaile za zásluhy I. Stupně prezidenta České republiky v oblasti vědy a vzdělávání (2018). Byl také jmenován jednou z osobností (STAR) letošního ročníku SIPS a zaštiťuje svým jménem dílčí symposium Kolomaznik International Symposium on Materials Recycling Processes & Products. (https://www.flogen.org/sips2021//Karel_Kolomaznik.php).

Dr. Michaela Bařinová je výzkumnou pracovnicí na Fakultě aplikované informatiky (Regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech), finalistkou Ceny Werner von Siemens Excellence Award 2012 (členka výzkumného týmu, který získal dělené 2 a 3. místo v kategorii „Nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje/inovace“) a koordinátorkou mezinárodních aktivit za součást FAI v rámci projektu „Institucionální kvalita a rozvoj strategií vědy na UTB ve Zlíně “.Je hlavní organizátorkou Kolomaznik International Symposium of Materials Recycling Processes and Products (8th Intl. Symp.) (https://www.researchgate.net/profile/Michaela-Barinova)

Miya Badley
FLOGEN
+1 514-807-8542 ext. 223
email us here

Ohlédnutí za minulými ročníky SIPS (Sustainable Industrial Processing Summit) v rámci kterého proběhne Kolomaznik International Symposium on Materials Recycling