There were 727 press releases posted in the last 24 hours and 391,939 in the last 365 days.

Aip Mhóibíleach um Chlárú Laonna Seolta ag an Aire Creed

D'fháiltigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D. inniu roimh an Aip um Chlárú Laonna (Calf-Reg) atá tugtha isteach ag a Roinn agus atá anois ar fáil saor in aisce do choimeádaithe tréada a bhfuil fón cliste iOS nó Android acu.

 

Dúirt an tAire gur ábhar mór misnigh a bhí san aistriú ó fhógraí ar pháipéar go fógraí leictreonacha maidir le laonna a chlárú.  Cláraíodh os cionn 70% de laonna a rugadh in 2019 ar an gCóras Aithint agus Gluaiseacht Ainmhithe (AIM) ag úsáid fógraí leictreonacha. 

 

Cuireann an Aip um Chlárú Lao (Calf-Reg) nua bealach éifeachtach agus éasca le húsáid ar fáil chun laonna a chlárú go leictreonach.

 

Áirítear ar na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an Aip um Chlárú Laonna:

  • Tá an Aip ar fáil an gcuid is mó de ghairis mhóibíleacha, (gutháin, táibléid, ríomhairí glúine etc);
  • Próiseas simplí céim ar chéim chun sonraí cláraithe laonna a thaifeadadh;
  • Is féidir sonraí cláraithe a thaifeadadh ar an Aip fiú nuair nach bhfuil clúdach gréasáin ar fáil, agus is féidir iad a chur ar aghaidh níos déanaí chun na taifid ar AIMS a thabhairt cothrom le dáta nuair is féidir sin a dhéanamh de réir clúdach gréasáin;
  • Is féidir an Aip a úsáid in áit ar bith, i bhfoirgnimh ar an bhfeirm agus laonna á gclibeáil san áireamh; agus
  • Clárúcháin laonna sciobtha a chuireann dlús faoin bpróiseas pasanna gan   aon mhoill ar an bpost i gceist.

Ní mór cuntas Agfood a bheith ag Coimeádaithe Tréada chun an aip a úsáid. Is féidir le coimeádaí clárú ar líne chun cuntas Agfood a fháil ag www.agfood.ie .  Tá an deasc chabhrach Agfood (Uimhir Ghutháin: 0761 064424) ar fáil chun cuidiú le feirmeoir maidir le haon deacrachtaí a bhíonn acu le clárú. Ina theannta sin, is féidir le coimeádaithe tréada fiosruithe a chur ar aghaidh ar ríomhphost chuig aim@agriculture.gov.ie .

 

CRÍOCH

Calf App - Min Creed

                       

Date Released: 13 May 2020