There were 1,814 press releases posted in the last 24 hours and 427,212 in the last 365 days.

Fógra Comhairleach - drochaimsir ag cur isteach ar thrádáil ionchomhphobail laonna

Ardtosaíocht is ea leas ainmhithe a chinntiú nuair a bhíonn siad á n-iompar. Níor tugadh beostoc ar bith thar farraige chun na Fraince le cúpla lá anuas de bharr na drochaimsire agus, ó tharla nach bhfuil tuar na haimsire ró-mhaith don 5 lá atá amach romhainn, is mór an seans nach mbeidh iompar den sórt sin ar bun go dtí lár na seachtaine seo chugainn. 

 

D'fhéadfadh éileamh níos lú ar laonna a bheith mar thoradh ar an gcur isteach seo ar thrádáil.  Chun leas laonna a chinntiú, molann an DAFM d'fheirmeoirí déiríochta gach iarracht a dhéanamh laonna a choinneáil ar an bhfeirm ar feadh cúpla lá breise nó go gceadóidh an aimsir tús a chur leis an trádáil seo arís.

 

CRÍOCH

Date Released: 13 February 2020