There were 570 press releases posted in the last 24 hours and 158,798 in the last 365 days.

Sformułowano przyczynę dostaw „brudnej ropy” do europejskich konsumentów

MOSCOW , RUSSIA, July 9, 2019 /EINPresswire.com/ -- Instytut Rozwoju Technologii Branży Paliwowej i Energetycznej: Decyzja władz ustawodawczych o pozbawieniu Transniefti uprawnień w zakresie kontrolowania dostępu do rurociągu przyczyniła się do stworzenia warunków umożliwiających przedostanie się do rurociągu Przyjaźń surowca o bardzo złych parametrach

Instytut Rozwoju Technologii Branży Paliwowej i Energetycznej (IRTTEK) opublikował raport pt. „Problemy legislacyjne w sektorze transportu ropy naftowej w kontekście zanieczyszczenia rurociągu Przyjaźń”, w którym przewiduje się powtórzenie kryzysu związanego z Przyjaźnią. Autorzy badania przewidują to na tej podstawie, że wciąż nie zostały wyeliminowane główne przyczyny, umożliwiające przedostanie się do rurociągu zanieczyszczonego produktu.

Eksperci uważają, iż kluczowym czynnikiem, który doprowadził do znalezienia się w rurociągu surowca niespełniającego wymagań jakościowych, jest efekt sukcesywnych działań lobbystów w zakresie wprowadzenia zmian do przepisów prawa rosyjskiego. Uprawnienia w zakresie kontrolowania surowców wprowadzanych do sieci rurociągów magistralnych z których wcześniej niepodzielnie korzystała Transnieft, są obecnie podzielone między spółkami naftowymi i autonomicznymi punktami odbioru ropy naftowej.

Konsekwentnymi zwolennikami tego rodzaju liberalizacji przepisów prawnych są Federalna Służba Antymonopolowa Rosji (FAS) i największa w kraju spółka naftowa Rosnieft. One również sprzeciwiają się uchwaleniu ustawy federalnej „O transporcie ropy naftowej i produktów ropopochodnych rurociągami magistralnymi”.

W trakcie dochodzenia stwierdzono, że zanieczyszczenie było celowe: zrobiono to w celu ukrycia defraudacji. Specjaliści z Instytutu Rozwoju Technologii Branży Paliwowej i Energetycznej w swoim raporcie wskazują, iż sformułowane wersje są jedynie konsekwencją, a przyczyn należy szukać w niedoskonałości prawa.

Pełny tekst raportu można przeczytać tutaj: http://irttek.ru/research/legislative-issues-of-oil-transportation-industry-in-context-of-contamination-of-druzhba-pipeline-wi.html


Zanieczyszczenie dichloroetanem na wielką skalę ropy naftowej płynącej rurociągiem wykryto w kwietniu b.r., na skutek czego doszło do zakłóceń w dostawach na Białoruś, Ukrainę, Węgry, do Polski, Niemiec i krajów bałtyckich. Rosyjski operator rurociągów magistralnych Transnieft szybko zareagował na naruszenie, ale sytuacja jest nadal daleka od stabilnej. Odbiorcy rosyjskiej ropy naftowej w krajach Europy Wschodniej formułują roszczenia, które w sumie mogą sięgać kwoty kilkuset milionów dolarów.

Olesya Kruglova
IRTTEK
+7 9175197575
email us here

Distribution channels: Business & Economy


EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.