There were 42 press releases posted in the last 24 hours and 155,595 in the last 365 days.

Glao ar thograí maidir le tionscnaimh chun Dramhaíl Bia a Laghdú eisithe ag an Aire Creed faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe

Tá glao ar thograí eisithe ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe 2019 (RIDF) maidir le Dramhaíl Bia a Laghdú.

Dúirt an tAire “Tá ríméad orm a fhógairt go leanfar de mhaoiniú a chur ar fáil faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe chun tacú le tograí maidir le dramhaíl bia a laghdú.  Gintear níos mó ná milliún tonna dramhaíola in Éirinn gach bliain. Ta gealltanas tugtha againn maidir leis an méid bia a chuirimid amú a laghdú de réir Sprioc Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (12.3) ina n-éilítear ar gach náisiún dramhaíl bia a laghdú faoina leath agus caillteanas bia a laghdú faoi 2030. Tá mo Roinnse ag glacadh gnímh trí thacaíocht a thabhairt d'eagraíochtaí faoi RIDF agus tríd an gclár inbhuanaithe bia níos leithne in éineacht le Bord Bia - Origin Green.”

Baineann an Glao ar Thograí le seirbhísí a sholáthar chun tacú le tionscadail chun dramhaíl bia a laghdú agus atá leagtha amach le dramhaíl bia ag gnóthaí, miondíoltóirí, mórdhíoltóirí agus soláthraithe bia i gceantair thuaithe a laghdú.  Tá maoiniú €200,000 ar fáil do thograí a bhaineann le cur chun cinn agus/nó forbairt a dhéanamh ar thionscadail nuálacha chun dramhaíl bia a laghdú agus atá dírithe ar dhramhaíl bia i gceantair thuaithe a laghdú.  Déanfar tograí a mheas trí phróiseas iomaíochta a bhaineann le tionscadail bheartaithe a mhaoiniú. Is €100,000 an t-uasmhéid a íocfar i leith aon tionscadal (gan CLB san áireamh). 

12:00 meán lae Dé hAoine an 5 Iúil 2019 an dáta deiridh le hiarratais a chur ar aghaidh.

Nóta d'eagarthóirí:

Ní mór iarratais a dhéanamh via an fhoirm iarratais Glao ar Thograí agus is féidir teacht uirthi ar láithreán gréasáin na Roinne ag

https://www.agriculture.gov.ie/agri-foodindustry/agri-foodandtheeconomy/cedraschemes/foodwastereduction/

 

CRÍOCH

Date Released: 13 June 2019


EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.